Selimbar, Al Unirii 10 aura.serea@gmail.com +40740017515

Prietenii din Spital

Proiectul Prietenii din Spital propune înființarea, operarea și dezvoltarea profesionistă a serviciului de voluntariat,prin stagii în programe determinate chiar de nevoile concrete ale beneficiarilor. Asociația Regenerația ca și partener în acest proiect aduce expertiză și know-how pentru procedurile de recrutare, selecție și formare de voluntari, asigură beneficii reale pentru dezvoltare personală prin formare în voluntariat. Partenerii vor promova voluntariatul și vor activa pentru diminuarea climatului de stigmă și discriminării. Rezultatele sunt crearea de noi servicii pentru pacienţi,implicarea a minim 160 de oameni în formare şi activităţi voluntare, informarea comunităţii locale despre voluntariat şi no hate speech, dezvoltarea organizaţiilor prin profesionalizare şi formare.

Proiectul este finantat de catre Fondul ONG în România care este parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Prin Granturile SEE, ţările donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) contribuie la reducerea disparităţilor economice şi consolidarea relaţiilor bilaterale cu 16 state beneficiare,majoritatea din Centrul şi Estul Europei. Obiectivul general al Fondului ONG este “Consolidarea dezvoltării societăţii civile şi creşterea contribuţiei la justiţia socială, democraţie şi dezvoltare durabilă.”

Fondul ONG în România sprijină activităţile organizaţiilor neguvernamentale prin organizarea de scheme de finanţare nerambursabilă.

Proiectul “Prietenii din Spital – Serviciul de Voluntariat al ASPPS” este finanțat cu EEA Grantssuma de 30.250 Euro prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România , Runda 2 – Componenta 5. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ONG-URILOR. REŢELE ŞI COALIŢII Subcomponenta 5.3 – Consolidarea bazei de membri şi voluntari ai organizaţiilor neguvernamentale şi creşterea participării membrilor/ voluntarilor în activităţile ONG-urilor.

Obiectivul general al Componentei DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ONG-URILOR. REŢELE ŞI COALIŢII este de a contribui la dezvoltarea generală a sectorului ONG în Romania şi la dezvoltarea de reţele, coaliţii şi think tank-uri eficace. Obiectivul specific al Componentei 5.3 este sprijinirea ONG-urilor în vederea atragerii și menținerii de membri și/sau voluntari și îmbunătățirea capacității acestora de a își extinde aria de intervenție și de a multiplica activitățile cu impact pozitiv.