Selimbar, Al Unirii 10 aura.serea@gmail.com +40740017515

Pentru-ca Voluntariat

„Voluntariatul este un proces de acumulare de experienţă, de testare a propriilor limite, un exerciţiu de bunăvoinţă, de integrare şi coeziune socială.” (Portret de voluntar 2009)

Proiectul propune dezvoltarea unor pachete de formare, care vor fi livrate pe parcursul a 8 sesiuni de instruire, cu grupuri de minim 10 până la 18 participanţi la fiecare atelier. Fiecare atelier va avea o durată de 4 ore de training, fiind structurat conform profilului participanţilor şi nevoilor specifice ale grupului.

Obiectivele formării sunt: informarea şi instruirea voluntarilor, dezvoltarea personală şi deprinderea de abilităţi, diseminarea de informaţii şi exemple de programe specializate, dezvoltare de competențe precum: comunicare, structura şi dinamica organizaţiilor, conflicte şi managementul situaţiilor conflictuale, ambasadori pentru voluntariat, programe locale specifice, etc.

Atelierele se vor derula cu o frecvenţă bilunară și vor fi susţinute de traineri cu competenţe certificate şi cu expertiză recunoscută în domeniul voluntariatului, care lucrează cu voluntari în organizaţii. În toate activităţile legate de desfăşurarea training-urilor, precum şi în cele referitoare la comunicare, promovare şi diseminare, echipa de proiect va fi lărgită cu promotori, asistenţi training şi persoane pentru comunicare, care au calitatea de voluntari.